Vzdelávanie / Komunikácia / Manažment / Odborné školenia

Čomu sa venujeme

-

- SOFT SKILLS KURZY (manažérske kurzy)

- FIREMNÉ KURZY - KURZY MANAŽMENTU

- SPROSTREDKOVANIE ZAMESTNANIA

- PRÁVO A LEGISLATÍVA

-KARIÉRNE PORADENSTVO

 

 Okrem bežných ponúk služieb vykonávame aj  „zákazkové“ školenia podľa konkrétnych požiadaviek  zákazníkov.

Kurzy organizujeme po celej SR – podľa dohody s účastníkom kurzu

O nás

Organizácia PERFEKT, ktorá pôsobí na slovenskom trhu viac ako 12 rokov. V spolupráci s partnerskou organizáciou Mgr. Elena Mašlonková TINA naším zákazníkom ponúkame širokú škálu vzdelávacích služieb s dôrazom na kvalitu a individuálny prístup. Poskytujeme poradenské a vzdelávacie služby s cieľom vytvárania prínosných praktických riešení a postupov. Rozvíjame ľudský potenciál formou interaktívneho prístupu a poradenstva.

 

Vzdelávacie aktivity sú určené pre ľudí, ktorí majú záujem vzdelávať sa a vzdelávaním sa chcú zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce, ako aj pre organizácie, ktoré sa usilujú o zvýšenie efektívnosti a systematický rozvoj ľudských zdrojov.

 

Poskytované vzdelávacie služby robíme formou skupinového alebo individuálneho vzdelávania, najčastejšie vo vlastných  priestoroch, ale aj v priestoroch našich zákazníkov.

 

Staviame na kvalitnom lektorskom zázemí. Náš tím tvoria ľudia s bohatými skúsenosťami v oblasti personalistiky, obchodu, marketingu a vzdelávania.

 

Komplentnú ponuku kurzov a služieb nájdete na našom webe - TU

Motto

"Nedostatok vzdelania je príčinou chudoby".

Obtiažnosť výučby:

  začiatočník     mierne pokročilý     pokročilý     expert  

Veková skupina:

  dospelí 18+  

Spoločnosť založená:   1991

Vhodné pre:   muži aj ženy

Certifikáty

Mgr. Katarína Mináriková PERFEKT

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. ObU-NZ-OZP-2012/03513-2 na vykonávanie živnosti: Sprostredkovanie zamestnania za úhradu.

Akreditácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu č. 3144/2015/5/1 Kurz Lektor – kombinovaná forma

 

Akreditácie spolupracujúcej organizácie:

 

Mgr. Elena Mašlonková TINA

Akreditácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu č. 2850/2012/18/1  Kurz Murár

Akreditácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu č. 2850/2015/201/1 Kurz Inštalatér

Akreditácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu č. 2850/2018/95/1 Kurz Záhradnícka údržba verejnej zelene

Súkromné lekcie

Dni kedy sme k dispozícii:

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
- - 08:00 - 14:30 08:00 - 14:30 08:00 - 14:30 08:00 - 14:30 -

Popis lekcie:

Kurz „Lektor“ je určený pre osoby pôsobiace alebo so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých. Taktiež je určený bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným záujemcom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých. Číslo akreditácie: 3144/2015/5/1. Akreditáciu vydalo: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Rozsah vzdelávania: 100 hodín (prezenčne 48 hodín, dištančne 52 hodín).

RÁMCOVÝ OBSAH KURZU:

· Teoretické základy vzdelávania dospelých 

· Analýza vzdelávacích potrieb a stanovenie cieľov

· Stanovenie obsahu

· Metódy a formy vzdelávania  

· Diagnostikovanie a hodnotenie vo vzdelávaní dospelých

· Osobnosť a profesijné kompetencie lektora 

· Komunikácia vo vzdelávaní dospelých

· Moderné technológie vo vzdelávaní dospelých


Sme ochotní dochádzať:

áno / 50 km

Vyučujeme aj skupiny:

áno

prvá lekcia zdarma


Čo vám dáme my:

skriptá


Kurzy / nábory / cvičenia / školenia / workshop

Dátum konania: 20.11.2019 - 30.11.2019

Počet lekcií: 68 / Dĺžka 1 lekcie: 45 min.


Level:

začiatočník

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 8 Max: 15


Popis a špecifikácia:

Kurz je určený pro osoby, ktoré chcú pracovať ako profesionálne gazdiné, alebo sa chcú uplatniť u náročných klientov.

Učebná osnova:

Upratovanie domácnosti

Chemikálie (čistiace prostriedky)

Obsluha domácich prístrojov

Pranie, sušenie prádla, žehlenie

Starostlivosť o izbové rastliny

Starostlivosť o domáce zvieratá

Potraviny – nákup, uskladnenie

Základy stolovania a etikety

Psychológia pre gazdinky

Základy podnikania, účtovníctva a práva pre gazdinky

Bezpečnosť práce a zásady prvej pomoci pri úrazoch v domácnostiDátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 16


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Učebný plán:

Tím – podstata, základná charakteristika

Tím – ciele, normy pravidlá, tímové úlohy

Typy rolí a role jednotlivých pracovníkov v tíme

Vývojové štádiá tímu

 

Celkový počet hodín: 16

Miesto konania kurzu: celá SRDátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 24


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Učebný plán:

Manažérske štýly                    

Komunikačné zručnosti

Typy manažérskych pohovorov                                            

Osobnosť manažéra

Prakt. časť – nácvik a tréning

 

Celkový počet hodín: 24

Miesto konania kurzu: celá SRDátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 32


Level:

začiatočník, mierne pokročilý, pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Učebný plán:

Riadenie ľudských zdrojov

Organizačné štruktúry – typy, význam

Motivácia zamestnancov

Formovanie zamestnancov

 

Celkový počet hodín: 32

Miesto konania kurzu: celá SRDátum konania: termín podľa dohody

Počet lekcií: 72


Level:

začiatočník, mierne pokročilý

Veková skupina:

dospelí 18+

Vhodné pre:

muži aj ženy

Počet žiakov (min.-max.):

Min: 1 Max: 10


Popis a špecifikácia:

Učebný plán:

hospodárska korešpondencia

archivácia dokumentov

kreatívna sekretárka

manažment seba a svojho času

stres a zvládnutie stresu

verbálna a neverbálna komunikácia                

typy správania

spoločenská etiketa a firemný protokol

imidž – prvý dojem, biznis oblečenie                                     

 

Celkový počet hodín: 72

Miesto konania kurzu: celá SR


Komentáre

ID: 000392